Przejdź do treści

Kancelaria radcy prawnego prawnik adwokat Żywiec pomoc prawna dla firm porady prawne Ilona Niemczyk, Barbara Zyzak

Dla osób prywatnych

1. Sprawy cywilne

 • analiza i sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • sprawy dotyczące nieruchomości: obrót nieruchomościami, sprawy własnościowe, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania
 • windykacja należności

2. Sprawy rodzinne

 • rozwody i separacje
 • alimenty
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
 • władza rodzicielska
 • podział majątku wspólnego

3. Sprawy spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • dział spadku
 • roszczenia o zachowek

4. Sprawy z zakresu prawa pracy

 • porady dotyczące praw i obowiązków pracownika
 • analiza prawna umów o pracę i innych umów zawieranych z pracownikami min. o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej
 • reprezentacja w sporach z pracodawcami
 • ochrona pracownika w razie nieuzasadnionego lub bezprawnego rozwiązania umowy o pracę, dochodzenie odszkodowań, sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy dotyczące mobbingu

5. Upadłość konsumencka

 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • reprezentacja przed sądem upadłościowym